Mocny Short squeeze na…

Mocny Short squeeze na srebrze może doprowadzić do bankructwa producentów srebra. Producenci metalu na rynkach są zawsze short, bo zabezpieczają swoje ceny, żeby w razie […] Read More