MF: Ewentualny wzrost luki VAT w latach 2020-2021 nie będzie duży

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) może odnotować „drobny” wzrost za lata 2020 i 2021, to jednak cel obniżenia tego wskaźnika do 5% z ok. 9% obecnie pozostaje aktualny, poinformował ISBnews.