Samorządy chcą podnieść ceny za wodę i ścieki. Nawet o 45 proc.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca ostrzega, że większość samorządów chce podnieść opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków.