URE: Koszyki tegorocznych aukcji zależą od zmian legislacyjnych

Struktura koszyków aukcyjnych w tegorocznych aukcyjnych zależy od przeprowadzenia zmian legislacyjnych, w tym od możliwych zmian w tzw. ustawie odległościowej, uważa dyrektor Departamentu Źródeł odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) Katarzyna Szwed-Lipińska.